Προσφορά Κυπριακού Γάμου 2022

Ακολούθως σας δίνουμε τις τιμές για το γάμο σας:

 1. Φωτογράφιση μέρας γάμου – (αλλάματα, εκκλησία & κέντρο)
 2. Εξωτερική φωτογράφιση άλλης μέρας
 3. Βιντεογράφιση μέρας γάμου – (αλλάματα, εκκλησία & κέντρο)
 4. Ψηφιακό άλμπουμ 25 σαλονιών, 35×35 εκ. συν δύο μικρά 15×20 εκ.
 5. Υπηρεσία Drone για λήψη βίντεο

Σύνολο: €1.800 (χίλια οκτακόσια ευρώ)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ:

 • Όλες οι φωτογραφίες δίνονται σε ηλεκτρονική μορφή σε USB (υψηλή ευκρίνεια σε μορφή JPG).
 • Το βίντεο δίνεται σε μορφή USB (High Definition).
 • Η εργασία μας τερματίζεται στις 01:00 π.μ. περίπου.
 • Καλείστε να καταβάλετε €200 (διακόσια Ευρώ) προκαταβολή ούτως ώστε να προκρατήσετε τη συγκεκριμένη ημερομηνία που θέλετε. Σε περίπτωση ακύρωσης του γάμου για δικούς σας λόγους τότε το ποσό αυτό δεν θα είναι επιστρεφόμενο.
 • Γίνονται διορθώσεις «Photoshop» ανάλογα με την περίπτωση. Η χρέωση εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας.
 • Αλλαγές (τυχόν λάθη ή παραλήψεις) θα γίνονται εντός 10 (δέκα) ημερών από την παραλαβή. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού ΔΕΝ θα γίνονται αλλαγές.
 • Σε περίπτωση που θα ζητηθούν έξτρα υπηρεσίες, το φωτογραφείο θα έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί την τιμή ανάλογα με τις περιστάσεις.
 • Η προσφορά αυτή ισχύει για προκρατήσεις με προκαταβολή (€200) εντός του 2022.
 • Εξόφληση υπόλοιπου πριν σταλεί το άλμπουμ σας για εκτύπωση.
 • Οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.